4 tips til hvordan du kan tilpasse dit brand efter en fusion eller opkøb

Efter at have gennemført et opkøb eller en fusion står mange virksomheder tilbage med en udvandet value proposition, uklar positionering og intern forvirring i organisationen. Hos Cross-Border Communications har vi erfaret, hvordan en stærk brandingstrategi, som både er integreret i intern og ekstern branding og kommunikation, kan spille en afgørende rolle i at sikre langsigtet succes for jeres B2B brand.

Her er 4 ting, du bør overveje i forbindelse med en sammenlægning af virksomheder:

1) Er dit brandhierarki på plads?

Et vigtigt første skridt i forbindelse med fusion og opkøb er en grundig evaluering af jeres brandportefølje og det ønskede fremtidige brandhierarki. Brandhierarkiet, eller brandarkitekturen, er en af hjørnestenene i en målrettet go-to-marked strategi, og fungerer som både intern vejledning for organisationen og som guide for jeres kunder. Brandarkitekturen kan spænde fra et ‘house of brands’ bestående af flere individuelle brands til et ‘branded house’, der bruger ét overordnet brand på tværs af produkter og services. Mange oplever, at en kombination af forskellige scenarier passer bedre til lige netop deres virksomhed. Det er dog vigtigt, at brandarkitekturen er baseret på et aktivt valg, samt at den valgte strategi følges, når der løbende kommer nye produkter til. På denne måde søger I for den hurtigst mulige implementering, og undgår samtidig forvirring hos jeres kunder.

2) Er dit brand- og din forretningsstrategi afstemt?

Det er vigtigt at reflektere over, hvilke faktorer der har drevet opkøbet eller fusionen. Hvis dit brand og din forretningsstrategi er ude af trit, er det sværere at indtage en stærk markedsposition. Din forretningsstrategi og brandstrategi bør underbygge hinanden, og sætte retningen for håndteringen af brandet i overgangen efter opkøb eller fusion. Optimalt set er den opdaterede brandstrategi og brandarkitektur noget, der allerede tages stilling til tidligt i opkøbs- eller fusionsprocessen. På denne måde undgår I, at organisationen og måske endda også kunderne efterfølgende står tilbage med tvivl om retningen.

3) Har du overvejet din positionering?

Fusioner og opkøb vil naturligvis påvirke din position på markedet. Du bør derfor også genbesøge både jeres positionering og value proposition, samt de budskaber der supporterer disse. Du bør også tage en status på, om jeres brand overordnet set stadig passer til jeres nye virkelighed: Er virksomhedskulturen stadig i overensstemmelse med jeres brandløftet? Afspejler udseendet og følelsen af den visuelle identitet din strategiske hensigt? Er kunde- og medarbejderoplevelsen i overensstemmelse med dit brandløfte? Kort sagt, betragt fusionen eller opkøbet som en mulighed for at styrke jeres brand og dermed virksomhed yderligere.

4) Forstår hele organisation jeres brand, og agerer de derefter?

Lad os bare være ærlige – det er svært at få mennesker til at ændre sig. Men dit brand og jeres især jeres brandkommunikation, både internt og eksternt, kan hjælpe med at understøtte forandringsprocessen. Dette kræver dog, at man arbejder aktivt med det over tid. Brandet kan give en fælles forståelse af mål og værdier, som alle kan tilpasse sig under sammenlægningen af to højst sandsynlig meget forskellige kulturer og måder at arbejde på. I sidste ende har du brug for, at alle medarbejdere tror på jeres brand og lever og ånder det, før de troværdigt kan formidle brandhistorien og jeres value proposition til kunder. For at opnå succes med dette, kræver det både et opdateret brand, som alle kan forstå, samt en ledelse der aktivt supporterer processen, og kommunikerer klart internt til organisationen.

CBC blog link: driving-a-successful-one-brand-process/

A successful one-brand process

Hos Cross-Border Communications har vi 40+ års erfaring, samt de helt rigtige processer til at hjælpe dig med at skabe den optimale brandstrategi, re-designe din brandidentitet, -platform og -arkitektur og til udvikling af kreative brandkommunikationskoncepter. Se f.eks. hvordan vi hjalp Novo Nordisk med at rebrande en opkøbt virksomhed, FLSmidth med at forene flere brandenheder under ét samlet brand, og Amphenol Procom med at tilpasse og optimere deres brand..

Hvis du står over for en branding udfordring efter fusion eller opkøb, så kontakt os og få en uforpligtende snak med Managing Partner Ralph Krøyer på rk@cbc.dk, telefon +45 35 25 01 75 eller connect via LinkedIn.